ECO-Logic Mérnökiroda Kft.

ECO-Logic Mérnökiroda Kft.
2100 Gödöllő, Pattantyús Á. krt. 2.
Telefon/ Fax: (28) 432-850
info @ eco-logic.hu

Főoldal      Megközelíthetőség


Adatvédelmi politikánk


  Az ECO-Logic Mérnökiroda Kft. oldalainak látogatásakor megadott adatok biztonságáért minden tőlünk telhetőt megteszünk. Az adatkezelési folyamatokat a személyes adatok védelméről szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EU 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) által biztosított jogi szabályozás keretei között végezzük. Személyes adatokat nem tárolunk elektronikusan és azokat nem hozzuk nyilvánosságra valamint nem továbbítjuk közvetlen üzletszerzéssel foglalkozó harmadik félnek.

 Adatvédelmi politikánkat "Az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről" szóló adatvédelmi biztosi ajánlásban (2001. február 1., továbbiakban: "Ajánlás") foglaltaknak megfelelően, a jogszabályi követelmények szerint alakítottuk ki.

  Részlet az Ajánlásból: Az 1992. évi LXIII. törvény (Av tv.) rendelkezései szerint az adatkezelés egyes körülményeiről (az adatkezelés célja, önkéntes vagy kötelező jellege, az adatkezelő illetve adatfeldolgozó személye) az adat felvétele előtt kötelezően, illetve egyes további körülményekről az adatalany kérelmére tájékoztatást kell adni. Azoknak a szolgáltatóknak, amelyek természetes személy felhasználóval szerződéses kapcsolatba lépnek, törvényi kötelezettsége, hogy az adatkezelésre vonatkozó kötelező tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt - célszerűen a felhasználóval kötött szerződés megkötésekor - megadják, s eleget tegyenek a felhasználók további adatokra vonatkozó kérelmének. Azoknak a szerver-üzemeltetőknek, illetve szerveren szolgáltatást nyújtóknak, amelyek birtokába a szolgáltatás nyújtása során személyes adat kerül, a felhasználónak a tájékoztatást az Av tv. szerint az adat felvétele előtt kell megadniuk.

  Weboldalainkon nem használunk semmilyen felhasználói követést szolgáló technológiát (pl. 'süti'-ket.)

  Ha ennek ellenére bizalmatlan vagy megrendelésénél személyes adatait is megadná (pl. postázási cím), kérjük rendelését postán, telefonon vagy faxon adja fel számunkra (lásd elérhetőségeinket a fejlécben).

  Az ECO-Logic Mérnökiroda Kft-vel üzleti kapcsolatban álló webtárhelyet biztosító cég saját adatvédelmi politikája is garancia az Adatvédelmi Törvény előírásainak betartására.

  Amennyiben adatvédelmi politikánkban foglaltaktól eltérő véleménye van, kérjük ossza meg velünk, hogy szolgáltatásunkat az Ön elvárásaihoz tudjuk igazítani.

    Jognyilatkozat

  Az ECO-Logic Mérnökiroda Kft. weboldalainak tartalma szerzői jogi védelem alá esik. Minden jogot fenntartunk!

  Weboldalaink egyes elemei harmadik fél szerzői jogát képezik, ezek külön megjelölésre kerülnek.

  Tilos a weboldalaink tartalmának egészét, vagy részeit - beleértve minden szöveges, és képanyagot - bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni, vagy tárolni az ECO-Logic Mérnökiroda Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül.

  Saját, személyes használatra azonban ezen weboldalak kivonatait változatlan formában a számítógépén tárolhatja, vagy kinyomtathatja.

  Előfordulhat, hogy a weboldalakon az ECO-Logic Mérnökiroda Kft-től független változtatás történik, ezért - ha a törvény másként nem rendelkezik - az ECO-Logic Mérnökiroda Kft. semmilyen természetű garanciát nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldal pontosságára, tartalmára, vagy megbízhatóságára vonatkozóan.

  Az ECO-Logic Mérnökiroda Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor megváltoztathassa, vagy elérhetőségét megszüntesse.

  Az ECO-Logic Mérnökiroda Kft. nem garantálja a weboldalakhoz való folyamatos, és hibamentes hozzáférést.

  Az ECO-Logic Mérnökiroda Kft. nem vállal felelősséget olyan harmadik fél által létrehozott vagy publikált anyagokért, amelyek az ECO-Logic Mérnökiroda Kft. oldalain a szerző megjelölésével találhatóak, valamint amelyhez az ECO-Logic Mérnökiroda Kft. oldalai kapcsolódnak.    Egyéb tudnivalók

  2014. június 14-én hatályát vesztette a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről. Helyébe a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló jogszabály lépett. (Ld. itt.)
E jogszabály 2. fejezet (Értelmező rendelkezések) 4.§ 2. bekezdése: "fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;".

A Polgári Törvénykönyv (ld. itt) "NYOLCADIK KÖNYV, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, ELSŐ RÉSZ, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK" fejezete szerint: 8:2 § "fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;"

Cégünk által forgalmazott gépkönyvek és szoftverek ipari (üzleti tevékenységhez használt) célú gépekre vonatkoznak. Így az ilyen céllal történő vásárlás esetén vevőink fenti jogszabályok értelmében nem minősülnek fogyasztónak.

->Vissza a nyitóoldalra

Adatkezelés és Jognyilatkozat         Copyright 2011-2021.         ECO-Logic Mérnökiroda Kft.